شرح past simple

.

2023-06-10
    مقارنة باثفندر و سنتافي